top of page

Regnskap

Vi leverer alle type tjenester innen regnskapsføring, blant annet;

  • Regnskapsføring

  • Lønnskjøring med innberetning til offentlige myndigheter

  • Fakturering og betalingsoppfølging

  • Remittering

  • Perioderapportering, herunder også bistand med daglig leders rapport til styret

  • Årsregnskap og ligningspapirer

"Vi er fleksible for å finne optimale og kostnadsbesparende regnskapsløsninger for våre kunder."

Vi bruker Tripletex som regnskaps- og lønnssystem. Her eier du som kunde lisensen og har tilgang til systemet. Alle bilag scannes og lagres elektronisk, og du kan selv velge å scanne bilagene eller vi kan gjøre det for deg. Har du mange inn- og utgående fakturaer kan det lønne seg å sette opp direkte integrasjon med banken, hvor betalingene skjer direkte fra Tripletex og blir automatisk oppdatert i regnskapet (via direkte remittering og OCR). På den måten kan regnskapsføringen effektiviseres enda mer og du kan velge å bruke regnskapshonoraret til mer målrettede analyser og rapporter. Vi tilpasser oppdragene ut fra kundens behov og vi er opptatt av at du som kunde skal føle at du har nytte av den jobben vi gjør for deg. 

Som regnskaps- og lønnssystem bruker vi Tripletex, og Total Årsoppgjør for oppsett av årsregnskap og ligningspapirer. 

Vi leverer perioderegnskap gjennom året, gjerne fordelt på avdeling og prosjekt der dette er aktuelt. Hyppigheten på rapportene avtaler vi med kunden. På denne måten er ikke regnskapet bare et «nødvendig onde», men et godt hjelpemiddel for å bedre forstå hvordan driften i virksomheten går og til å kunne gjøre nødvendige tiltak der det måtte være nødvendig.

 

For de av våre kunder som ikke har revisjonsplikt eller har valgt bort revisor, vil det kunne oppleves som en ekstra sikkerhet at vi i Auke Regnskap & Rådgivning AS har både regnskaps- og revisjonskompetanse. Vi setter opp årsregnskap og ligningspapirer for våre kunder og bistår med stiftelser og omorganisering av selskaper. Vi leverer således mange av bistandstjenestene som et revisjonsselskap kan levere.

 

Hvilke regnskaps- og rådgivningstjenester du som kunde ønsker, er selvfølgelig opp til deg og vi bistår gjerne med å skreddersy tjenestene vi leverer til deg, slik at de best passer din bedrift.

bottom of page