top of page

Rådgivning

Et riktig og informativt regnskap er et viktig utgangspunkt for å utvikle bedriften videre.

 

I tallene kan det ligge mye informasjon og sannheter, som kan være avgjørende å kjenne til, for å kunne sette inn de rette tiltakene for å bedre lønnsomhet, styring og å komme nærmere målet til virksomheten.

Vi kan bistå med å finne svar på spørsmål som;

 • Hvilke produkter og tjenester er det jeg egentlig har best lønnsomhet på?

 • Hvilke prosjekter tjener jeg mest på, og er det noen jeg faktisk også taper penger på?

 • Hvordan må jeg prise inn mine tjenester for å kunne drive lønnsomt?

 • Hvor mye har jeg egentlig råd til å investere?

 • Hvordan er egentlig kostnadsstrukturen vår – er det noen grep vi bør ta for å få ned kostnadene på enkelte områder?

 • Er virksomheten organisert på den mest effektive måten?

Vår erfaring er at ved å investere noe tid på å finne svar på slike spørsmål, vil bedriften ofte øke sin lønnsomhet og bedre forstå hvilke tiltak og hjelpemidler som det kan være behov for.

"Vårt mål er å bidra til bedret lønnsomhet for våre kunder, gjennom effektiv og høy kvalitet på leveranse av beslutningsgrunnlag. "
"Våre kunder skal være trygge på å møte bred kompetanse, god kommunikasjon og høy kvalitet på det som leveres."

Vi tilbyr blant annet;

 • Regnskapsanalyser, herunder blant annet investeringsanalyser og kostnadsanalyser

 • Budsjettering og budsjettoppfølging

 • Rådgivning innen skatt og avgift

 • Tilrettelegging av dine administrative rutiner

 • Bistand med daglig leders rapportering til styret

 • Planlegging og gjennomføring av styrearbeidet

 • Rådgivning innen IKT-løsninger

 • Bistand i forbindelse med stiftelse av selskap og omorganiseringer

Vi tilbyr også bistand gjennom konsulentoppdrag av kortere eller lengre varighet, eksempelvis ved å tilrettelegge for bedre rutiner hos kunden, "rydde opp" i et eventuelt uoversiktlig regnskap, bistå med å optimalisere øvrige internkontrollrutiner, og optimalisere gode verktøy for avdelings- /prosjektregnskap og IKT.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er ønskelig med vår kompetanse i forbindelse med slike oppdrag.

bottom of page